31 sierpnia 2020

Okolice Kołobrzegu - 30.08.2020 [ZZ]

Francuski guzik grenadierski 1871-1914
Sygnatura w rewersie: DUGOUR*PARIS

22 sierpnia 2020

Okolice Kołobrzegu - 22.08.2020 [NT]

Francuski guzik wojsk inżynieryjnych (saperów),
obowiązywał w latach 1871-1914.

18 sierpnia 2020

Kołobrzeg, Plaża wschodnia - 18.08.2020

Monety w kwocie: 26,47 zł / 20 стотинки (Bułgaria)

14 sierpnia 2020

9 sierpnia 2020

6 sierpnia 2020