1 stycznia 2015

Wybrane znaleziska zbiorczo 2012-1014

Klamry, sprzączki, itp
 
 
Guziki

Guziki ozdobne
Guziki tombakowe z "gwaizdką"
Guziki tombakowe grawerowane
Guziki duże
Haki plecaka i haki mundurowe
Pruskie guziki kołnierzowe (rangowe)
Guziki urzędnicze
Guziki wojskowe
Guziki wojskowe LWP
Guziki bieliźniane
Guziki bieliźniane miedziane
Guziki różne posegregowane
Guziki różne do segregacji
Guziki pozostałe (zniszczone, destruktory)
Kule muszkietowe
Naparstki
Pokrywki fajek
Odważniki
Kurki kraników
Plomby ołowiane
Ołowiane żołnierzyki
Kluczyki zegarków
Igły i gwoździe