30 kwietnia 2015

Budzistowo - 30.04.2015

1. 46e Regiment d'Infanterie de Ligne (46 Regiment Piechoty Liniowej) 1803-1814. Informacje o regimencie: tutaj,

2. Guzik liberyjny "S",
3. 4-Regiment Suisses (4-Regiment Szwajcarski) 1799-1830. 
Od  09.09.1799 formacje szwajcarskie zasilały 6 Półbrygadę Piechoty. 
Od 15.03.1805 roku dekretem stworzono samodzielny Szwajcarski Regiment Piechoty (Numery: 1,2,3,4).
Mundur 4-Regimentu Szwajcarskiego
wykopałem gniazdo z małą polną myszką. "Znalezisko" na powrót zakopałem.

23 kwietnia 2015

Brzozowa - 23.04.2015


3 grosze koronne Zygmunt III Waza 1594
Identyfikacja symboliki monety: tutaj
Ozdoba lub nabijka Valjevo (Serbia) z herbem miasta
o Valjevo: tutaj
Prawdopodobnie pamiątka związna z zakrojoną na dużą skalę akcją Niemców, tzw. ekspedycją karną mającą na celu likwidację partyzantki jugosłowiańskiej odbywającą się w 1942 roku.
Notgeld 1/2 Marki, (pieniądz zastępczy) Magistratu Landsberg (Gorzów Wlkp.) z pocz. XX wieku
awers: "MAGISTRAD DER STADT LANDSBERG A/W"
rewers: "KLEINGELDERSATZ LANDSBERG"
Szkaplerz karmelitański 1910-1920 (link)

21 kwietnia 2015

Brzozowa okolice, gmina Krzeszyce - 20.04.2015

Fragment łyżki do butów obuwniczej firmy "Conrad Tack" z Burg koło Magdeburga.
Firma obuwnicza założona w roku 1883 przez Conrada Tacka (biografia: 1,2). Po roku 1912 firma przekształciła się w spółkę akcyjną, działającą do roku 1945, po wojnie państwowa fabryka obuwnicza. Zamknięta w roku 1992. Fabryka dawniej i obecnie
druki reklamowe Conrad Tack
Wpinka Winterhilfswerk
Identyfikacja: tutaj

Maszków, gmina Krzeszyce - 19.04.2015

Skarbonka. Identyfikacja: tutaj
w trakcie ID
Broszki i pruski guzik górniczy XIX-XX wiek

6 kwietnia 2015

Budzistowo (Stare Miasto) - 06.04.2015


Bardzo szeroka klamra być może od od Bandelier. Widoczny zarys głowy lwa.

3 kwietnia 2015

Czernin (wieś) - 02/03.04.2015

Medal reklamowy z okresu 1886-1891, Hippolit Mehles
Identyfikacja: tutaj
Fragment pruskiego haka plecaka z II poł. XIX w.
Identyfikacja: tutaj 
Wybrane znaleziska