27 września 2017

Okolice Kołobrzegu - 27.09.2017 (NHM)

Wybrane znaleziska, w tym: hak-zaczep pochwy szabli (ID), pruski guzik marynarki wojennej (1871-1918), guzik LWP, niemiecki guzik kompanijny.

16 września 2017

Okolice Kołobrzegu - 16.09.2017 [ZRWM]

Pruski guzik regimentowy z XVIII w. Identyfikacja tutaj
Żeton okolicznościowy, poświęcony bitwie pod Lipskiem  (Völkerschlacht) w roku 1813 Prus z koalicją przeciwko Napoleonowi Bonaparte.
W awersie popiersie Cesarz Austrii i Cara Rosji, w rewersie panorama Lipska i scena walki. (Linki: 1, 2)

10 września 2017

Okolice Kołobrzegu - 10.09.2017 [ZR]

Wybrane znaleziska, w tym: guziki kompanijne (11, 14), guzik urzędniczy (1871-1918), pruski guzik rangowy (ID), blaszka czako (ID). 
Tabliczka firmowa, firmy produkującej oświetlenie do rowerów.
Lata 30/XX w. (link:1,2)