25 lipca 2020

Kołobrzeg, Plaża wschodnia - 23.07.2020

 
Monety w kwocie: 50,17 zł i 1,10 €

18 lipca 2020

Brzozowa, gmina Krzeszyce - 17.07.2020


Kilof po oczyszczeniu
1 Gulden (1/4 talara), Notgeld
Moneta oblężnicza Magdeburg 1551
Link
Moneta bita tylko w latach 1550-51 w związku 414 dniowym oblężeniem Magdeburga przez księcia elektora Moritz von Sachsen.

AWERS:
MONETA. NOVA. MAGDEBVRGENSIS
(tłum: Nowa Moneta Magdeburska)
Wizerunek dziewicy z uniesionym w ręce wieńcem pomiędzy dwiema wieżami

REWERS:
VERBVM DOMINI MAnet IN AETERnum 1·5·5·
(tłum: Słowo Pana jest wieczne)
Wizerunek wielkiej róży magdeburskiej

15 lipca 2020

Brzozowa, gmina Krzeszyce - 14.07.2020

Bączek czapki Wermachtu
Francuski guzik regimentowy 15 pułku piechoty
(15e regiment d'infanterie).
Wzór obowiązywał od roku 1844 do II wojny światowej.