30 listopada 2015

Kołobrzeg - 30.11.2015

Osłona rękojeści pałasza francuskiego (Model An XI) z pocz. XIX wieku.
Identyfikacja: link1, link 2 
Okucie pochwy z hakiem sztyletu (noża) myśliwskiego. Identyfikacja; link 1link 2, link 3
Element ozdobny uprzęży konia (link)
 

27 listopada 2015

Kołobrzeg - 27.11.2015

Kula armatnia (6 lub 8 funtowa) w tarkcie czyszczenia
Hak-zaczep pochwy szabli. Identyfikacja: tutaj
Mosiężna głowa (w trakcie ID, pomoc mile widziana)
Prawdopodobnie kula 10-funtowa (Ø 11,5 cm / 4,95 kg)