2 kwietnia 2016

Kołobrzeg - 02.04.2016 [MW]

Kula 24 funtowa
1/12 Talara (inaczej dwugrosz lub 2 grosze)
August III Sas (1734-1763)
AWERS:     D:G:FRID:AUGUST:REX POL:
Dei Gratia FRIDericus AUGUSTus REX POLoniae
tłumaczenie:  Z bożej łaski Fryderyk August król Polski

REWERS:   DUX SAX:S:R:I:ARCH:ET ELECT:
DUX SAXoniae Sacri Romani Imperii ARCHimareschallus ET ELECTor
tłumaczenie: Książę Saksonii, Świętego Rzymskiego Imperium Arcymarszałek i Elektor

FWôF (Friedrich Wilhelm ô Feral) - mincmistrz mennicy w Dreźnie w latach 1734-1763.