16 sierpnia 2015

Kołobrzeg - 16.08.2015

Kula 24 funtowa
Pruski guzik urzędniczy i francuski regimentowy
Guziki francuskie miseczkowate z kwiatkiem nad cyfrą pochodzą z wojny prusko - francuskiej w latach 1870-71 (Napoleon III). Na terenie obecnej Polski, nie miały miejsca żadne działania wojenne. W przypadku Kołobrzegu ma to związek z tym, że znajdował się tu obóz jeniecki. Jeńców francuskich w Kołobrzegu było około 5 tys. Część jeńców rozlokowana była w domach prywatnych i na wsiach, gdzie wykonywali różne prace na rzecz mieszkańców.