30 maja 2015

Brzozowa, gmina Krzeszyce - 05.2015

3 KURMÄRKISCHER LANDESBAUERNTAG / FRANKFURT/O / 1936
tłumaczenie:
3 Kurmarchijski - Krajowy Dzień Rolnika / Frankfurt nad Odrą / 1936 rok 
Kurmarchia (Kurmark, wcześniej Chur Mark) - kraina historyczno/geograficzna w Niemczech
do XVII wieku.
Kurmarchia XVIIwiek