30 kwietnia 2015

Budzistowo - 30.04.2015

1. 46e Regiment d'Infanterie de Ligne (46 Regiment Piechoty Liniowej) 1803-1814. Informacje o regimencie: tutaj,

2. Guzik liberyjny "S",
3. 4-Regiment Suisses (4-Regiment Szwajcarski) 1799-1830. 
Od  09.09.1799 formacje szwajcarskie zasilały 6 Półbrygadę Piechoty. 
Od 15.03.1805 roku dekretem stworzono samodzielny Szwajcarski Regiment Piechoty (Numery: 1,2,3,4).
Mundur 4-Regimentu Szwajcarskiego
wykopałem gniazdo z małą polną myszką. "Znalezisko" na powrót zakopałem.